R.K. Panta Rhei

De Panta Rheischool is een school voor iedereen! Respect voor elkaar en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden.

Kinderen groeien bij ons volgens een kind-eigen-plan. Zij werken op basis van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en naar hun individuele onderwijsbehoeften. Het ontwikkelen van persoonlijke talenten neemt, naast het onderwijs in rekenen, taal en lezen, een bijzondere plek in binnen ons onderwijs.

Onze rijke leeromgeving is een belangrijk element in ons passend onderwijsaanbod aan uw kind.

De leerkrachten van onze school hebben samen met u een gemeenschappelijk belang: de zorg en het geluk van uw kind. De samenwerking met u als ouders vinden wij daarom ook erg belangrijk. Onze leerkrachten maken deel uit van het Onderwijs Team Coevorden. Dit team beschikt over veel expertise en staat voor krachtig en boeiend onderwijs!

Het kiezen van een school vinden wij dus een hele verantwoordelijkheid. U vertrouwt uw kind voor minstens acht jaar toe aan de zorgen van een school. Het team van de Panta Rheischool is zich daarvan erg goed bewust!

Herman Benes, directeur

Marion Wesselink, onderwijskundig coördinator

'Onderwijs Team Coevorden voor krachtig en boeiend onderwijs'

 

info@pantarheischool.nl 

 www.pantarheischool.nl