Maatschappelijk Welzijn Coevorden

De professionals van Maatschappelijk Welzijn Coevorden ondersteunen, bieden hulp en geven informatie en advies aan inwoners met het uiteindelijke doel dat inwoners zo actief en zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven in hun eigen vertrouwde sociale leefomgeving.

De professionals van Maatschappelijk Welzijn Coevorden werken vanuit gebieden, zijn de ogen en oren van de buurt en zijn partners in de sociale teams. We werken intensief samen met o.a. de gemeente, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, politie, ondernemers, verenigingen en scholen.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden biedt hulp en geeft informatie en advies op het gebied van:

• Financiën: niet rond kunnen komen, schulden
• Mantelzorg; bemiddeling en advisering
• (ontmoetings)activiteiten voor ouderen
• Burgerinitiatieven: u wilt iets in uw dorp/wijk organiseren
• Opvoedondersteuning, ouderkracht
• Jeugd: we zoeken jongeren op straat op; bemiddeling en voorkomen van overlast
• Relaties: met uw partner (echtscheiding), kinderen, familie, buren
• Verwerking: van verlies van iemand of iets anders ingrijpends
• Gezondheid: lichamelijk en geestelijk
• Problemen op het werk, werkloosheid, school of opleiding
• Vrijwilligerswerk of vrijwilliger worden
• Regelingen en voorzieningen; zoals het aanvragen van uitkeringen en toeslagen

Opbouwwerkers en maatschappelijk werkers

De organisatie van Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft twee afdelingen:
opbouwwerk en maatschappelijk werk. Zowel opbouwwerkers als maatschappelijk werkers zijn generalisten met specialisaties.


Opbouwwerk:

• Signaleren, activeren en verbinden. Inzetten op preventie.
• Samenwerken met burgers en organisaties om buurten en wijken leefbaarder te maken en te houden, en om burgers gezond en fit te houden.

Maatschappelijk werk:

• Versterken van de economische en sociale zelfredzaamheid van de burger.
• In samenwerking met andere (vrijwillige) organisaties, inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving.

Onze locaties

Voor algemene vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen

  • Centraal kantoor, van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden
  • Dorpshuis Schoonoord: elke dinsdag (m.u.v. de eerste v.d. maand) van 8.30 tot 12.30 uur Kerklaan 9
  • Dorpshuis Geesbrug: elke dinsdag (m.u.v. de eerste v.d. maand) van 9.00 tot 12.00 uur. Lindelaan 2
     

Speciale inloopspreekuren voor maatschappelijk werk

  • Coevorden: maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 – 10.00 uur Centraal kantoor, Van Eijbergenstraat 5
  • Dalen: woensdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur Gezondheidscentrum, Emmerweg 6
  • Oosterhesselen maandagmorgen van 09.00 – 10.00 uur Gezondheidscentrum, Edveensweg 13
  • Schoonoord donderdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur Kerklaan 9
  • Sleen donderdagmorgen van 09.30 – 10.30 uur Gezondheidscentrum, Boelkenweg 5


Speciaal inloopspreekuur voor Invulhulp

Iedere donderdag is er op het centrale kantoor in Coevorden Invulhulp van 13.30 tot 16.00 uur voor:

• Aanvragen van diverse uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingen
• Uw belastingpapieren (alleen voor mensen met een, aantoonbaar, minimuminkomen of 10 tot 20% daarboven)
• Uw correspondentie
• Het invullen van formulieren voor regelingen
• Het op orde maken en houden van uw (financiële) administratie

Contactgegevens centraal kantoor
Van Eijbergenstraat 5
7741 EL Coevorden
Tel. 085 - 27 35 256