GGD Drenthe

De GGD Drenthe levert een actieve bijdrage aan het instandhouden en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Drenthe. Naast het uitvoeren van preventieve activiteiten, ondersteunt en adviseert de GGD de gemeenten en andere actoren bij gezondheidsvraagstukken. De GGD is voor het lokale bestuur een vanzelfsprekende deskundige partner en voor de inwoners van Drenthe een herkenbare organisatie.

In brede school Som komt u de GGD Drenthe tegen in de vorm van de schoolartsen die uw kind onderzoeken op de basisschool.

www.ggddrenthe.nl

Postbus 144

9400 AC Assen

0592-306300