Ondersteuning bij opvoeden

Ondersteuning bij opvoeden

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Wist u dat we bij Kinderwereld werken met het VVE-programma Piramide?  In een uitdagende speel-leeromgeving wordt gewerkt volgens vaststaande …